OM VÅRT AVTAL

Avtalstexter och allmänna villkor kan ibland vara lite svåra och läsa. Här har vi försökt göra en enkel beskrivning av vad som står i avtalet.

Vem skriver avtal?

Geselle skriver avtal med alla frisörföretag som finns i salongen. Alltså ett avtal för varje hyrstol i EF, AB, handelsbolag etc. Detta gör vi då det i avtalet ingår sekretess kring kundinformationen. En salongsägare kan ju teckna sekretessavtal för sina anställda, men om det finns hyrstolar i egna firmor så har ju salongsägaren inte rätt att teckna avtal för hyrstolens räkning. Om ett företag är verksamt i flera salonger behövs bara ett avtal för det företaget.

Vad kostar det?

 • Tjänsterna e-handel, Geselle Direkt, Shop, Social Marketing och Geselles App är gratis för alltid för de 500 första medlemmarna, ordinarie pris 399 kr/månad.
 • Tjänsten personalliggare kostar 19 kr per användare (alltså per person som noteras i liggaren (ej tillfälliga som hantverkare och liknade som skrivs in manuellt).
 • Tjänsten Bokning kostar 49 kr per frisör. (Frisör = bokningsbar person. Ingen avgift för receptionist eller liknade.)
 • Tjänsten Bokning Online kostar 49 kr per frisör. För att använda bokning online krävs först att man har tjänsten Bokning, alltså totalt 98 kr per Frisör.

Vem betalar/får betalt?

 • Betalar eventuella avgifter för tjänster gör det företag som är ansvarigt för salongen.
 • Betalar för varor som köps in gör det företag som lägger beställningen.
 • Vem som får betalt för bokningar som betalas i bokningssystemet och provisioner för det som konsumenter köper på nätet väljer man själva. Det styrs när man sätter upp varje enskild hyrstol. (Man kan ha olika för olika hyrstolar i samma salong).

Allmänna villkoren

1. Ordlista: Här finns begrepp som används senare i texten. Det är vanligt att göra så i avtalstext så att det inte uppstår förvirring om vad man egentligen menade.

2. Bakgrund: Beskriver Vad som är hela idén med att teckna avtalet.

 • Gemensamt bygga upp varumärket Geselle och de produktvarumärken som kommer att skapas inom hårvård
 • Skapa lönsamhet för medlemmarna
 • Skapa en marknadsledande frivillig och oberoende frisörkedja

3. Tjänsten: Beskriver kort vår plattform GeselleOne.

4. Säkerhet: Säger att man måste byta lösenord om man tror att någon annat fått tillgång samt att man som företag är skyldig att hålla sina egna uppgifter uppdaterade.

5. Ansvarsbegränsningar:

 • Geselle är inte ansvarig för indirekta skador. Indirekta skador kan beskrivas ungefär som följdeffekter.
 • Geselle är inte ansvarig vid så kallad Force majeure, krig/strejker o.s.v. eller om lagar ändras. Exempelvis om riksdagen skulle göra det olagligt att ta betalt på nätet för tjänster, så är inte Geselle ansvarigt för den förlust som uppstår.
 • Om en medlem använder tjänsten på ett felaktigt sätt ska man hålla Geselle skadeslöst. Exempelvis om en medlem tar data ur GeselleOne och lägger ut på nätet är det medlemmen som tar ansvar för det, inte Geselle.

6. Licens, upphovsrätt och immateriella rättigheter beskriver vad som gäller för tekniska licenser, varumärken och liknande.

 • Geselle äger sin egen plattform och medlemmen har rätt att använda denna så länge man är medlem. Medlemmen har dock inte rätt att sälja plattformen eller rättigheten vidare.
 • Geselle äger rätten till varumärket Geselle och medlemmen har rätt att använda varumärket så länge man är medlem. Om medlemmen lämnar kedjan ska man ta bort alla logotyper som har med Geselle att göra. Det gäller även om man flyttar att man ska se till att den gamla lokalen inte har varumärkesprofilering med Geselle kvar.
 • Medlemmen har inte rätt att sälja vidare medlemskapet till ett annat företag. Om man säljer företaget som är medlem har Geselle rätt att säga upp avtalet. Detta är till för att Geselle vid ett ägarbyte på en salong och den nya ägaren inte är kvalificerad för att bli medlem så ska Geselle kunna stänga ute denna salong.
 • Geselle har rätt att lägga ut hela eller delar av avtalet på entreprenad. Det kan vara exempelvis för att gör Outsourcing av IT eller Kundservice.
 • För att bygga varumärket Geselle vill vi att salongerna och företagen i salongerna använder varumärket Geselle så mycket som möjligt. Detta betyder inte att man måste omedelbart byta inredning, logotyp eller liknande. Texten i avtalet är till för att vi tillsammans ska bygga varumärket så att det blir känt för konsumenter att det rör sig om en kvalitétssalong.

7. Betalningsvillkor säger att medlemmen ska betala sina avgifter och att Geselle kan sälja vidare fakturorna. Om man inte betalar har Geselle rätt att stänga av tjänsterna.

8. Avtalstid och uppsägning: Avtalstiden är 24 månader. Efter det förlängs avtalet ett år i taget.

9. Priset är fast under den period kunden är bunden. Inför ny bindningstid anges ett nytt pris.

10. Ansvar för tjänsten och reklamation säger att om medlemmen tror någon haft tillgång som inte borde ha det ska man säga till direkt. Geselle är ansvarig för att informera drabbade användare.

11. Medlemmens förpliktelser.

 • Geselle vill verka för en ren bransch. Därför har Geselle i avtalet förbehållit sig rätten att begära in ekonomisk data.
 • Tillsammans ska vi bygga de varumärken som är bra för medlemmarna och varumärket Geselle. Detta innebär att medlemmar ska verka för att få in flera medlemmar och i huvudsak sälja de produkter som man centralt anser ger bäst förutsättningar för kedjan som helhet.

12. Utbildning och säljfrämjande aktiviteter: Här beskrivs att Geselle och medlemmen är överens om att det är viktigt med utbildning för att förbättra kvalité och lönsamhet. Därför är bolagen överens om att utbilda samtliga medarbetare. Geselle ska inte tjäna pengar på dessa utan de ska ges till självkostnadspris.

13. Meddelanden reglerar hur vi kan kommunicera.

14. Tvist säger att det är svensk rätt och svenska domstolssystemet som gäller om vi inte kan lösa en tvist genom förhandlingar.

15. Ändringar och tillägg säger att Geselle med 30 dagars varsel kan ändra i handboken eller de allmänna villkoren. Om medlemmen inte gillar ändringar i de allmänna villkoren kan man välja att fortsätta med de gamla villkoren eller Geselle kan välja att avsluta medlemskapet.

16. Sekretess säger att det som man lär sig om varandra under avtalet är hemligt och får inte spridas vidare.

17. Avtalsbrott säger att om man bryter mot avtalet och inte rättar till detta inom 30 dagar kan Geselle avsluta avtalet. Man kan även därefter gå vidare med skadeståndskrav.

18. Personuppgifter behandlar allt som har med personuppgifter enligt GDPR inklusive sådana uppgifter som kommer samlas om medlemmen och dess anställda.

Här görs tydligt att Geselle är ansvarig för alla kunduppgifter och så länge man är medlem har medlemmen rätt att använda dessa. Om man lämnar Geselle kan kunderna välja om man vill att ens uppgifter ska ges till medlemmen som lämnar.

Geselle kommer aldrig sälja vidare kunduppgifter eller verkar för att medlemmar flyttar mellan salonger, även när någon lämnat kedjan.